Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypu nowego produktu w ofercie Rabugino Sp. z o.o. – kompaktowego, łatwego w manewrowaniu wózka sklepowego z tworzyw sztucznych o pojemności 100 l do zastosowań w małych i średnich sklepach. Zaprojektowany wózek ma charakteryzować się wyjątkowo dużą (o co najmniej 10% większą od najlepszych porównywalnych produktów dostępnych obecnie na rynku) kompaktowością gniazdowania (oznacza to mniejszą o min. 10% odległość między wózkami wsuniętymi jeden w drugi), doskonałą manewrowalnością (łatwe obracanie i przemieszczanie wózka w dowolnym kierunku – tzw. wózek 360 stopni) oraz zaoptymalizowaną pod kątem masy i gabarytów konstrukcją. Dodatkowo, co najmniej 75% tworzyw sztucznych użytych do wyprodukowania wózka ma stanowić materiał z odzysku.


Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 496 650,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 422 152,50 PLN

pasek przetargi UE