Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypu nowego produktu w ofercie Rabugino Sp. z o.o. – kompaktowego, łatwego w manewrowaniu wózka sklepowego z tworzyw sztucznych o pojemności 100 l do zastosowań w małych i średnich sklepach. Zaprojektowany wózek ma charakteryzować się wyjątkowo dużą (o co najmniej 10% większą od najlepszych porównywalnych produktów dostępnych obecnie na rynku) kompaktowością gniazdowania (oznacza to mniejszą o min. 10% odległość między wózkami wsuniętymi jeden w drugi), doskonałą manewrowalnością (łatwe obracanie i przemieszczanie wózka w dowolnym kierunku – tzw. wózek 360 stopni) oraz zaoptymalizowaną pod kątem masy i gabarytów konstrukcją. Dodatkowo, co najmniej 75% tworzyw sztucznych użytych do wyprodukowania wózka ma stanowić materiał z odzysku.


Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 496 650,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 422 152,50 PLN

Tenders
NOTICE OF INVITATION TO TENDER:
"HOTEL SERVICES FOR THE PURPOSE OF PARTECIPATION IN GLOBALSHOP TRADE FAIR"

Date of publication: 30.01.2018
Deadline for submitting offers: to 06.02.2018

NOTICE OF INVITATION TO TENDER:
"DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND, ASSEMBLY AND DISASSEMBLY FOR PUROPSE OF PARTECIPATION IN THE GLOBALSHOP 2018 TRADE FAIR”"
Date of publication: 30.01.2018
Deadline for submitting offers: to 06.02.2018

przetargi UE