Subwencje i przetargi

Rabugino Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, przyjaznych środowiskowo wózków sklepowych TWINST Basket i TWINST B


Okres realizacji projektu: 2021-03-01- 2023-06-30

Wartość projektu: 3 790 860,00 PLN

Dofinansowanie projektu otrzymane od Norwegii: 924 600.00 PLN


W ramach projektu zakupimy i zainstalujemy wtryskarkę 1300T, 3-osiowego robota kartezjańskiego, rozbudujemy podziemny zbiornik na cele przeciwpożarowe wraz z infrastrukturą instalacyjną. Przeprowadzimy także kampanię informacyjną, która pozwoli zwiększyć społeczną świadomość związaną z innowacjami w dziedzinie redukcji zanieczyszczenia środowiska, w tym w szczególności mórz i oceanów, plastikiem oraz pozwoli kształtować pożądane postawy konsumenckie.


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej


„Informacje o projekcie”:

Rabugino Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, przyjaznych środowiskowo wózków sklepowych TWINST Basket i TWINST Bag”. Projekt polega na wdrożeniu do działalności produkcyjnej Rabugino Sp. z o.o. technologii produkcji innowacyjnych, przyjaznych środowiskowo wózków sklepowych pod nazwą TWINST (w dwóch odmianach – TWINST Basket oraz TWINST Bag). Opracowana przez Rabugino technologia zakłada wykorzystanie do produkcji kosza wózka TWINST Basket innowacyjnej mieszanki polimerowej składającej się w co najmniej 60% z tworzywa sztucznego pochodzącego z oczyszczania wód morskich/oceanicznych, w pozostałym procencie z materiału z recyklingu konsumenckiego, wzbogaconej o szereg dodatków (wzmocnienia z włókna szklanego, stabilizator UV etc.). Wózek TWINST Bag z kolei nie posiada kosza – zamiast niego na specjalnych uchwytach konsument może powiesić 2 torby wielokrotnego użytku. Konstrukcja wózka TWINST Bag ma mobilizować użytkownika do korzystania z własnych toreb - w ten sposób będzie on automatycznie zaangażowany w respektowanie filozofii „less waste”."Informacje o postępach/rezultatach projektu":

Obecnie trwają procedury wyboru dostawców urządzeń oraz wykonawcy prac budowlanych w ramach projektu. Realizowane są również działania promocyjne w postaci publikacji materiałów reklamowych oraz stosownych informacji w mediach społecznościowych i lokalnych.


przetargi UE